News

ژانویه 25, 2018

بازدید شهردار و امام جمعه از اکومال

شهردار و امام جمعه شهر فردیس به همراه جمعی از مسئولین شهر کرج در تاریخ ۲۰ مهر از پروژه مجتمع تجاری اکومال بازدید کردند.