✔ کانتر اطلاعات و مسیریابی مکان‌ها

✔ برگزاری جشنواره های ویژه

✔ برنامه های وفاداری مشتری

✔ کارت های هدیه

✔ اطلاع رسانی اخبار

✔ خدمات شست و شو خودرو

✔ خدمات بانکی

 


• اتاق مادر و کودک

•  دستگاه خودپرداز

•  نمازخانه

• پارکینگ با ظرفیت ۱۰۰۰ واحد خودرو