البرز

مارس 4, 2019

نقاشی دیواری مدرسه

خلاقیت و نوآوری محرک اصلی تمدن هاست و بشر برای پیشرفت در صنعت، اقتصاد، سیاست و همه علوم نیازمند تفکری خلاق و نو آور است. مجتمع
مارس 3, 2019

اولین رالی خانوادگی سبز استان البرز برگزار شد

اولین رالی خانوادگی با رویکرد حفظ محیط زیست در تاریخ 10 اسفند 1397، به مناسبت بزرگداشت مقام زن و با حضور پرشور بانوان عزیز در محل