اتاق مادر و کودک

 دستگاه خودپرداز

 نمازخانه

پارکینگ با ظرفیت ۱۰۰۰ واحد خودرو


✔ کانتر اطلاعات و مسیریابی مکان‌ها

✔ برگزاری جشنواره های ویژه

✔ برنامه های وفاداری مشتری

✔ کارت های هدیه

✔ اطلاع رسانی اخبار

✔ خدمات شست و شو خودرو

✔ خدمات بانکی و بیمه ای

---------نمایی از پارکینگ اکومال-------------