فرم استخدامی -فروشنده

1-اطلاعات شخصی

Personal Pic

2-سوابق تحصیلی

3-سوابق شغلی

4-مهارت ها

5-سایر

6-رزومه (اختیاری)

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم