پیشرفت پروژه اکومال به 64 درصد رسید

بازدید شهردار و امام جمعه از اکومال
ژانویه 20, 2018
قرارداد با هایپراستار
ژانویه 23, 2018

با توجه به افزایش سرعت پیشرفت کارگاه در ماه های اخیر پیشرفت کلی پروژه به 64 درصد رسیده است.

دیدگاه ها بسته شده است