پیشرفت پروژه اکومال به 64 درصد رسید

قرارداد با هایپراستار
January 25, 2018
بازدید شهردار و امام جمعه از اکومال
January 25, 2018

با توجه به افزایش سرعت پیشرفت کارگاه در ماه های اخیر پیشرفت کلی پروژه به 64 درصد رسیده است.

Comments are closed.